Selecteer een pagina

Helaas zijn alle stof- en hygienemaskers op dit moment uitverkocht!!

Kies uw type adembescherming

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een andere vraag?

0592-865319 of  info@thpbm.nl

Adembescherming

Stoffen kunnen ingeademd worden en de luchtwegen kunnen snel blootgesteld worden. Dit kunnen ongevaarlijk stoffen zijn, maar ook schadelijke dampen bij het werken met chemische stoffen of tijdens bouwwerkzaamheden waar er vaak deeltjes, stof of gas in de lucht hangen. De gevolgen zullen niet altijd direct optreden, maar op lange termijn kunt  u zeker ademhalingsproblemen ondervinden. Het is dus van groot belang om een geschikte bescherming te kiezen die horen bij de risico’s van de activiteiten.

Er zijn verschillende soorten adembescherming.

Adembescherming voor éénmalig gebruik. Bij dit type adembescherming  (zoals het snuitje) bestaat het masker geheel of grotendeels uit filtermateriaal. Dit type stofmaskers krijgt de code FFP. Als is vastgesteld dat de gebruiksduur is verstreken, wordt het masker weggegooid. De maskers bedekken de neus, de mond en de kin. Soms heeft dit type adembescherming een kunststof rand om lekkage langs de randen te beperken.

Adembescherming met verwisselbaar filter. Dit zijn maskers van een rubberachtig materiaal met een inlegfilter of een filterbus. Er bestaan kwart-, half- of volgelaatmaskers. Een kwartmasker (wordt weinig toegepast) bedekt de mond en de neus, een halfmasker bedekt de mond, de neus en de kin. Een volgelaatmasker bedekt (vrijwel) het hele gezicht.

 

Masker, helm of kap met aangeblazen gefilterde lucht. Bij dit type adembescherming  wordt de lucht met een op batterijen werkende ventilator door de filter gevoerd. De gebruiker kan daardoor de gefilterde lucht inademen zonder dat hij zelf de lucht door de filter hoeft te zuigen. Deze middelen zijn er in combinatie met een half- of volgelaatmasker, met een helm, met een gelaatsscherm of met een kap.

 

Adembescherming  met toevoer van lucht via een slang. Bij dit type wordt schone lucht of gezuiverde perslucht via een slang toegevoerd. Het beschermingsmid- del kan bestaan uit een masker, een helm, een kap of een pak.

 

 

Bescherming tegen stof

Stoffilters worden onderscheiden in type 1, 2 of 3. Hoe hoger het nummer, hoe beter het stof wordt tegengehouden. Type 3 houdt dus stof het beste tegen.
Bekende stoffilters zijn de P1, P2 en P3-filters. Deze worden alleen als ver- wisselbaar filter in maskers gebruikt. De gebruiker kan dus, afhankelijk van het type stof, zelf kiezen welk type filter hij in het masker aan wil brengen.

 • P1 stoffilter: de verwisselbare P1 stoffilter biedt weinig bescherming en wordt weinig toegepast.
 • P2 stoffilter: De verwisselbare P2 stoffilter is bedoeld voor grof stof en houdt daarnaast een groot deel van het fijne stof tegen. Ze bieden een goede bescherming 

  tegen de meeste soorten stof waaraan werknemers in bijvoorbeeld de bouw worden blootgesteld.

 • P3 stoffilter: De verwisselbare P3 stoffilter houdt bijna alle stof tegen. Een nadeel van dit type filter is, dat het vaak moeilijker is om de lucht door de filter in te ademen. Hierdoor ontstaat bij het inademen in het masker meer onder- druk. Dit kan leiden tot extra lekkage langs de randen van het masker. Het is daarom belangrijk een P3-filter te combineren met een goed op het ge- laat aansluitend masker, zoals een volgelaatmasker.

  Om de inademweerstand te verminderen, leveren sommige leveranciers (P3-)filters met een extra groot oppervlak of wordt het masker voorzien van een extra filterpatroon.

Bescherming tegen gassen/dampen

Met de half gelaats- en volgelaatsmaskers moet een filter gebruikt worden. De volgende type filters zijn beschikbaar:

 • Type A: bescherming tegen organische dampen met een kookpunt hoger dan 65°C: oplosmiddelen en koolwaterstoffen (acetaten, zuren, acrylaat, alcoholen, benzeen, butanol, butylglycol, cresolen, aromatische stoffen, ethanol, tolueen, white spirit).
 • Type B: bescherming tegen anorganische gassen en dampen (zuren, broom, cyanide, chloordioxide, fluor, nitroglycerine, koolstofdisulfide, enz.).
 • Type E : bescherming tegen zuren, zwaveldioxide (SO2), waterstofchloridegas, zoutzuur, fluorwaterstofzuur.
 • Type K : bescherming tegen ammoniak en bepaalde amino-derivaten (aziridine, butylamine, hydrazine, methylamine, enz.).
 • Type P: bescherming tegen stof en vaste aerosolen of giftige vloeistoffen.
 • Klasse 1: wafelfilter (bv: A1).
 • Klasse 2: cartridgefilter (bv: ABEK2).

Gebruiksduur: deze hangt af van de absorptie- of filtratiecapaciteit, de concentratie van de verontreinigende stoffen, het ademritme van de gebruiker, en de temperatuur en vochtigheidsgraad van de omgeving.

Het masker is verzadigd wanneer:

 • een merkbare smaak of geur van de vervuilende stof wordt waargenomen
 • bij deeltjesfilters een toegenomen ademweerstand
 • bij combinatiefilters een merkbare smaak of geur en/of toegenomen ademweerstand

Denk eraan de filters te sluiten na gebruik!

Let op: Het dragen van een baard zal de aansluiting van beschermingsmiddel op het gezicht nadelig beïnvloeden en daarmee de doelmatigheid. Daarom wordt in dat geval veelal ademhalingsbescherming met overdruksysteem geadviseerd.

Bescherming tegen stof, nevels en dampen

Behalve verwisselbare P filters, zijn er ook stofmaskers waarbij het hele masker uit filtermateriaal bestaat (stofkapjes, snuitjes). Dit type stofmaskers krijgt de code FFP. Ook hier zijn er weer 3 types namelijk FFP1, FFP2 en FFP3.

Een P3-filter gecombineerd met een volgelaatmasker en het FFP3-snuitje zijn twee totaal verschillende soorten beschermingsmiddelen. Het filtermateriaal is niet hetzelfde; ook de lekkage langs de randen verschilt sterken is bij een FFP3-snuitje meestal groter. In situaties waarin gebruik van een volgelaatmasker met P3-filter noodzakelijk is, is gebruik van een FFP3- snuitje meestal niet toegestaan omdat de bescherming niet afdoende is.

 

De wegwerp stofmaskers zijn conform met de norm EN 149:2001. De Europese normen onderscheiden drie filterklassen in functie van hun capaciteit om deeltjes vast te houden (stof, nevel en dampen).

FFP1 : 

Aanbevolen bij contact met katoen, grafiet, natriumhydroxide, hooi

 • Gebruikslimiet: 4 x TGG  *

FFP2 :

 • Aanbevolen bij contact met hout, glaswol, zaden en champignons, bij het ponsen van metalen onderdelen, harsen
 • Ook mogelijk te gebruiken bij contact met katoen, grafiet, natriumhydroxide, hooi

Gebruikslimiet: 10 x TGG *

FFP3 :

 • Aanbevolen bij contact met keramische vezels, steenwol, cadmium, chroom, eik, beuk, kiezelzuur, lood, asbest (in concentraties lager dan 1 vezel/cm3 over 1u), legionella (tussenkomsten van korte duur) – mogelijk te gebruiken bij contact met katoen, grafiet, natriumhydroxide, hooi, b hout, ponsen van metalen onderdelen, harsen, glaswol, zaden en champignons, projecties van nat beton, slijpen, landbouw (fokkerij) – Gebruikslimiet: 50 x TGG *

* TGG 8 uur: tijdgewogen gemiddeldegrenswaarde van 8 uur

In de volgende situaties mogen wegwerpbare stofmaskers niet gebruikt worden:

 • Zuurstofconcentratie lager dan 17%
 • De verontreinigende stoffen of hun concentraties zijn onbekend
 • De concentratie van de verontreinigende stof is onmiddellijk levensgevaarlijk of gevaarlijk voor de gezondheid
 • Brandbestrijding