Selecteer een pagina

Niet- of beperkt leverbaar : alle hygiëne artikelen waaronder hygiëne maskers, wegwerp overalls, half gelaatsmaskers etc. Voor u uw bestelling plaats, graag eerst even een mail sturen naar info@thpbm.nl zodat wij dit voor u kunnen nakijken.

       Kies uw type bescherming

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

 

 

 

 

 

 

Ten Hove Persoonlijke Beschermingsmiddelen (THPBM)

 

PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) die comfortabel zijn leveren minder ongevallen en meer gezonde, vitale medewerkers op. Ze helpen daarmee persoonlijke en financiële schade te voorkomen en te beperken.

 

Perfecte PBM bespaart !

Ten Hove PBM (THPBM) heeft als missie om met een webwinkel de perfecte persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. Wij stellen ons als doel om onze gebruiker zodanig goed te informeren waardoor de PBM welke wordt aangeschaft volledig aansluit bij de wens van onze klant en op de juiste manier kan worden gebruikt.

Uit onderzoek blijkt dat letsel kan optreden wanneer PBM niet beschikbaar zijn, niet passend zijn of niet worden gedragen. De redenen hiervoor zijn verschillend. THPBM stelt zich ten doel de klant die PBM’s te leveren die comfortabel te dragen zijn en daarnaast voldoende bescherming biedt tegen mogelijke gevaren.

Uit ongevallenstatistieken blijkt dat hand-, hoofd-, oogletsel met stip bovenaan staan wat betreft de lichaamsdelen waar de meeste letsels op plaatsvinden. De beschermingsmiddelen die deze letsels mogelijk kunnen voorkomen zijn als aparte artikelen opgenomen in de winkel, evenals bedrijfskleding, adembescherming en voetbescherming.

 

Arbeidshygiënische strategie

 

Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat wordt een arbeidshygiënische strategie genoemd.

 • Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
 • Collectieve maatregelen– Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
 • Individuele maatregelen– Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen– Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Bijvoorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen.

 

Drie categorieën persoonlijke beschermingsmiddelen

Afhankelijk van het risico worden bepaalde categorieën PBM gebruikt. Dit risico wordt bepaald in de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De volgende categorieën van risico’s worden onderscheiden:

Categorie I: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico’s

Deze persoonlijke beschermingsmiddelen bieden bescherming zonder enige deskundigheid bij de gebruiker en zonder hulpmiddelen. Gaat er iets mis, dan kan dit gering en oppervlakkig letsel tot gevolg hebben. Voorbeelden van PBM uit risicoklasse I: een zonnebril of eenvoudige tuinhandschoenen.

Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico’s. 

Dit zijn middelen die niet onder de eerste risicoklasse vallen en waarbij de fabrikant ervoor moet zorgen dat de middelen voldoen aan bepalingen volgens de EG-richtlijn 89/686/EEG. Beschermingsmiddelen die in deze categorie vallen zijn gecertificeerd door een bevoegde organisatie. De meeste persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder deze categorie. Voorbeelden zijn een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidshelm.

Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico’s. 

Dit zijn complexe middelen waaraan naast de gestelde voorwaarden uit de tweede klasse extra eisen worden gesteld, zoals dat het geproduceerd moeten zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem (quality assurance). Beschermingsmiddelen die in deze categorie vallen zijn gecertificeerd door een bevoegde organisatie en moeten verplicht onderhouden worden. Tot deze categorie behoren uitsluitend:

 • Ademhalingsbeschermingsapparatuur met filters tegen vaste en vloeibare aërosolen en tegen irriterende, gevaarlijke, giftige of radiotoxische gassen;
 • Ademhalingsapparatuur die de buitenlucht volledig afsluit;
 • Middelen die tijdelijke bescherming kunnen bieden tegen letsels door chemische factoren of tegen ioniserende stralingen;
 • Uitrusting voor werkzaamheden in omgevingen met effecten die lijken op die van een temperatuur van 100 °C of hoger;
 • Uitrusting voor werkzaamheden in omgevingen met effecten die lijken op die van een temperatuur van -50 °C of lager;
 • Middelen die bescherming bieden bij vallen van bepaalde hoogten zoals een harnasgordel;
 • Beschermingsmiddelen tegen elektriciteitsrisico’s bij werken bij gevaarlijke spanningen of die isoleren bij hoogspanning.
 • Gehoorbescherming.

 

Het grootste deel van de PBM in ons assortiment vallen onder de tweede categorie, maar in ons assortiment vind je ook een aantal PBM die onder de eerste en derde categorie vallen.

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen:

Mijn naam is Jan ten Hove. In 2016 heb ik mijn adviesbureau Ten Hove Advies opgericht. Ik heb meer dan twintig jaar ervaring in het (arbeids) veiligheid gebied. De eerste 10 jaren als arbeidsinspecteur en later als gecertificeerd en geregistreerd Hoger Veiligheidskundige (HVK).

Vanuit Ten Hove Advies wordt ingezet op goede risico-inventarisaties, omdat gevaren bij de bron moeten worden aangepakt. Hoewel PBM als laatste in de lijn van de arbeid hygiënische strategie liggen, zijn wel zeer belangrijk en willen wij dat mensen goed en juiste PBM dragen.

Wilt u meer informatie over Ten Hove Advies? U bent welkom op: Ten Hove Advies.

In de praktijk heb ik gezien dat het gebruik van PBM weleens te wensen over laat. Dit kan verschillende oorzaken hebben. PBM is niet aanwezig, is niet geschikt of is niet comfortabel in gebruik. Het niet dragen van de juiste PBM kan ongevallen tot gevolg hebben.

Met persoonlijk advies wil ik me met THPBM inzetten voor het toepassen van de juiste en geschikte PBM.

THPBM staat voor Perfectie in PBM.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een andere vraag?

0592-865319 of info@thpbm.nl